Rapporter/analyser/tester

Vi vil ha et bredt utvalg av tester og standardiserte rapporter og analyser innenfor de fleste virksomhetsområder. Våre rådgivere vil benytte dette i sitt rådgivningsarbeid og våre kunder kan også få direkte tilgang til disse verktøyene. Blant annet:

  • Personlighetstester (for rekruttering og ledelse) Sertifisering 7500 Tester 500
  • Medarbeiderundersøkelser (for å måle trivsel og motivasjon)
  • Lederanalyser
  • Kundeundersøkelser
  • Risikoanalyser
  • Økonomianalyser
  • Andre