Lønnsomhetsutvikling

Finansiering
Andreas Pûtz
Frank Georg Forseth
Gunnar Reitan
Knut Olav Lian
HR
Andreas Pûtz
Bjørn Nervik
Ingrid Braate Prillard
Morten Tonning
Innkjøp/logistikk
Andreas Pûtz
Knut Olav Lian
Oddvar Kvåle
Ole M Sanne
Kostnadsreduksjoner
Andreas Pûtz
Frank Georg Forseth
Knut Olav Lian
Oddvar Kvåle
Ole M Sanne
Stig Erlid
Trond Bugge
Markedsføring/Profilering
Andreas Pûtz
Bjørn Nervik
Frank Georg Forseth
Ingrid Braate Prillard
Knut Olav Lian
Oddvar Kvåle
Media/PR
Andreas Pûtz
Ingrid Braate Prillard
Knut Olav Lian
Salgsutvikling
Andreas Pûtz
Bjørn Nervik
Frank Georg Forseth
Ingrid Braate Prillard
Knut Olav Lian
Oddvar Kvåle
Stig Erlid
Økonomistyring
Andreas Pûtz
Frank Georg Forseth
Hans Jørgen Blomseth
Knut Olav Lian
Ole M Sanne
Trond Bugge