Fast tilknytning gjennom årsavtaler

Rådgivere får en nær tilknytningsform hvor man eksklusivt representerer Flexperience AS utad,men driver en egen selvstendig virksomhet. Rådgivere med denne tilknytning gis prioritet ved oppdrag.