ADMINISTRASJON, ØKONOMI OG RÅDGIVNING

Flexperience fungerer som et effektivt servicekontor for rådgivere med egne selskap, samt et kontaktpunkt for kunder. Administras- jonen vil ta seg av:

  • Markedsføring, profilering og pressekontakt
  • Anbuds- og tilbudsarbeid på større oppdrag 
  • Kundehenvendelser og kontraktsarbeid 
  • Fakturering og inkasso
  • Regnskap 
  • Kurs, seminarer og events for rådgivere og kunder
  • Avtaler med leverandører av verktøy som bedrer lønnsomheten for rådgiverne.